Turistika

Hustá síť značených cest Vás provede množstvím přírodních zajímavostí jako jsou skály, bukové lesy, horské louky, rašeliniště, vodní nádrže, vodopády, historické i moderní rozhledny, pomníčky, vrcholy přesahující hranici 1000m n.m.
Kopcovitá krajina s čistým ovzduším a hlubokými lesy